Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Přihláška SZZ červen 2017

Vážené studentky, vážení studenti, 

prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce, která proběhne v červnu 2017 (13.-16.6.2017). Přihlášení proveďte do 28.4.2017.

Upozorňuji, že podmínkou pro připuštění k vykonání SZZ je mimo jiné:

1. odevzdání BP v tištěné (1x pevná vazba, 1x kroužková vazba) i elektronické podobě do 28.4.2017 včetně výsledku z odevzdej.cz (vytištěná 1. strana s celkovou podobností);

2. před odevzdáním BP do IS/STAG vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah (včetně počtu znaků), přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

3. splnění všech studijních povinností do 20.5.2017;

4. úhrada všech poplatků spojených se studiem

Upozorňujeme, že zadání již do BP nevkládáte.

Na základě vyplnění přihlášky budete vyzváni e-maielm (dne 2.5.2017) k úhradě poplatku za SZZ a promoce (700,- Kč). 

* Studenti na pobočce v Liberci odevzdají  bakalářskou práci paní Brožové dne 28.4.2017 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

27.03.17