Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Odevzdání bakalářské práce

Vážené studentky, vážení studenti, 

Upozorňuji, že podmínkou pro odevzdání bakalářské práce je následující:

1. odevzdání BP v tištěné (1x pevná vazba, 1x kroužková vazba) i elektronické podobě  včetně výsledku z odevzdej.cz (vytištěná 1. strana s celkovou podobností);

2. před odevzdáním BP do IS/STAG vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah (včetně počtu znaků), přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

Upozorňujeme, že zadání již do BP nevkládáte.

 

 

03.07.17