Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

POZOR DŮLEŽITÉ!

Rekonstrukce prostor VŠKE v Brně 

Z důvodu plánované rekonstrukce a modernizace části budovy (výměna oken, instalace klimatizace apod.), ve které VŠKE v Brně sídlí, bude provoz vysoké školy od cca 22.6.2015 do cca poloviny září 2015 omezen. Přijímací řízení proběhne dle plánu. Pro veškerou komunikaci využívejte elektronickou poštu (všechny kontakty naleznete na webu školy / v IS Stag).

Studijní oddělení bude také fungovat tímto způsobem, po předchozí domluvě bude možné vyřídit urgentní záležitosti osobně. V případě dalších dotazů či nejasností pište do zpráv na fb nebo vedení vysoké školy.


Děkujeme za pochopení a těšme se společně na modernizované prostory!

08.06.15


SZZ září 2015

Vážené studentky, vážení studenti, 

prostřednictvím tohoto formuláře se můžete nejpozději do 7.7.2015 přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce, která proběhne v září 2015 (14.9.-17.9.2015).

Upozorňuji, že podmínkou pro připuštění k vykonání SZZ je mimo jiné:

1. odevzdání BP v tištěné i elektronické podobě do 26.6.2015 včetně výsledku z odevzdej.cz;

2. před odevzdáním BP do IS Stag vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah, přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

3. splnění všech studijních povinností do 26.6.2015;

4. úhrada všech poplatků spojených se studiem.

Současně doporučujeme seznámit se s aktualizovanou Směrnicí č. 23/2014 upravující obsah SZZ, kterou naleznete v IS Stag - Dokumenty- Směrnice a řády. 

Na základě vyplnění přihlášky budete vyzváni e-maielm na začátku května 2015 k úhradě poplatku za SZZ a promoce (500,- Kč).

 

03.06.15