Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Ztráty a nálezy

Upozorňujeme studenty, že se v pátek 22.5. našel mobilní telefon. Majitel si jej může vyzvednout v pondělí na studijním odd.

23.05.15


Knihovna

Vážení studenti,

dne 22.5.2015 bude knihovna v Brně uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

21.05.15


Kontrola IS Stag - registrace předmětů

Vážené studentky, vážení studenti, 

při kontrole studijních výsledků bylo zjištěno, že někteří z Vás (i přes předchozí upozornění v IS Stag) nemají zaregistrované státnicové předměty (SZMN, SZEM, SZEP, SZPE, SZPR, SZTO, SZBČ) - viz příloha. 

Ti z Vás, kteří chtějí absolvovat szz v červnu / září 2015 a nemají předměty řádně zaregistrované, nechť neprodleně podají žádost o dodatečnou registraci předmětů.

21.05.15


Praxe

Vážené studentky, vážení studenti, 

společnost Zetor Tractors, a.s. nabízí získání bezplatlané praxe. Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

20.05.15


Info SZZ červen

Vážené studentky, vážení studenti, 

upozorňujeme, že deadline pro splnění studijních povinností (pro SZZ v červnu) je stanoven na 23.5.2015. V této souvislosti doporučuji, abyste si zkontrolovali, zda máte u všech absolvovaných předmětů zapsané hodnocení -případně tuto situaci neprodleně řeště s vyučujícím / studijním odd.

 

Na základě kontroly splnění podmínek pro připuštění ke SZZ bude během příštího týdne zveřejněn konkrétní harmonogram. V současné době upozorňuji na dny konání SZZ:

ÚT 16.6. - obhajoby a předmětové zkoušky pro Bezpečnostně právní studia (BPČ+TOOM)

                - obhajoby a předmětové zkoušky pro Liberec

ST 17.6. - obhajoby BP pro studijní program Ekonomika a management (MP+EP)

ČT 18.6. - předmětové zkoušky pro pro studijní program Ekonomika a management (MP+EP)

 

Závěrem opětovně upozorňuji na Směrnici 23/2014 upravující obsah SZZ, kterou naleznete v IS Stag - Dokumenty - Směrnice a řády.

 

19.05.15


Upozornění pro studenty z Liberce

Vážené studentky, vážení studenti,

vedení SŠ a MŠ Na Bojišti mě informovalo o následujících skutečnostech:

  • přehazování počítačů v PC učebnách a jakákoliv další manipulace s nimi je striktně zakázána,
  • kouření v budově školy je rovněž zakázáno, kouřit se smí pouze ve vyhraněných prostorách pro to určených a vybavených popelníky.

Děkuji za pochopení a věřím, že i nadále se budete chovat jako studenti vysoké školy.

Ing. Zuzana Kolačná

21.04.15