Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Rozvrh tříd 17. - 18.4.2015 Liberec

Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze najdete rozvrh tříd na výuku 17.4. a 18.4.2015.

Pozn.: učebny č. 30 a č. 31 jsou přístupné z hlavního schodiště, učebny č. 32 a č. 33 ze schodiště zadního,

PC učebnu najdete ve druhém patře u zadního schodiště (PC učebna č. 1).

16.04.15


Přihláška: SZZ červen 2015

Vážené studentky, vážení studenti, 

prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce, která proběhne v červnu 2015 (16.-19.6.2015).

Upozorňuji, že podmínkou pro připuštění k vykonání SZZ je mimo jiné:

1. odevzdání BP v tištěné i elektronické podobě do 30.4.2015 včetně výsledku z odevzdej.cz;

2. před odevzdáním BP do IS Stag vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah, přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

3. splnění všech studijních povinností do 23.5.2015;

4. úhrada všech poplatků spojených se studiem.

Současně doporučujeme seznámit se s aktualizovanou Směrnicí č. 23/2014 upravující obsah SZZ, kterou naleznete v IS Stag - Dokumenty- Směrnice a řády. 

Na základě vyplnění přihlášky budete vyzváni e-maielm na začátku května 2015 k úhradě poplatku za SZZ a promoce (500,- Kč).

 

08.04.15


Odevzdávání BP - 3. ročník

Vážené studentky, vážení studenti,

blíží se termín odevzdání bakalářské práce, v příloze naleznete shrnuté pokyny k odevzdávání. Podrobnosti jsou obsahem směrnice pro BP.

07.04.15


Vodafone Nápad roku 2015

Vážené studentky, vážení studenti, 

i letos máte možnost se zúčastnit prestižní soutěže Vodafone Nápad roku 2015. Soutěž  organizuje Podpora rozvoje podnikání s.r.o. Cílem soutěže je motivovat studenty k podnikání a přispět k rozvoji jejich projektů formou zpětné vazby od podnikatelů, vzdělávacích akcí, investice, medializace či obchodními kontakty a jiné.

Přínosy pro studenty, kteří se soutěže zúčastní:

  • Zpětná vazba od zkušených podnikatelů
  • Vítěz získá 100 tisíc korun
  • Pobyt v Silicon Valley
  • Možnost získat investici až 10 milionů korun
  • Věcné ceny v hodnotě 1 milion korun
  • Medializace projektu, zvýšení povědomí o produktu/službě
  • Přístup k unikátnímu osobnostnímu testu zdarma
  • Odborné školení a workshopy na univerzitách.

Více informací naleznete v přiloženém letáčku, tak neváhejte a směle do toho!

01.04.15


Studijní odd. Brno

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňuji že i v tomto semestru pro Vás bude studijní odd. v Brně otevřeno také v sobotu - 28.2., 28.3. a 25.4.2015, vždy od 9:00 do 12:00 hod.

13.02.15