Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Portálový rozcestník (R001)

Státní závěrečné zkoušky  05. - 07. září 2016

Vážené studentky, vážení studenti, 

podmínkou pro připuštění k vykonání SZZ je mimo přihlášení, které probíhalo do 24.6.2016 také:

1. odevzdání BP v tištěné (1x pevná vazba, 1x kroužková vazba) i elektronické podobě do 24.6.2016 včetně výsledku z odevzdej.cz

2. před odevzdáním BP do IS Stag vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah, přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

Rozsah práce  v IS/STAG vyplňte následovně: počet normostran, počet znaků (do rozsahu práce se počítá jádro práce a seznam bibliografických citací. Úvodní část a přílohy se do rozsahu nepočítají!)

3. splnění všech studijních povinností do 24.6.2016;

4. úhrada všech poplatků spojených se studiem.

Současně doporučujeme seznámit se se Směrnicí č. 23/2014 upravující obsah SZZ, kterou naleznete v IS Stag - Dokumenty- Směrnice a řády. 

Na základě vyplnění přihlášky budete e-maielm  vyzváni k úhradě poplatku za SZZ a promoce (700,- Kč).

Aktuality (S054)

Harmonogram k SZZ září 2016

Vážené studentky, vážení studenti, 

v příloze této aktuality naleznete  harmonogram  SZZ v září .

Prosíme, abyste se dostavili vždy min. 15 minut před časem uvedeným pro Vaši skupinu. Dopolední skupina začíná v 9:00 hod., odpolední skupina začíná ve 13:00 hod. 

Obhajoby a předmětové zkoušky proběhnou v jeden den.

Přejeme hodně štěstí!

* Změny v harmonogramu jsou vyhrazeny.

15.08.16


Studijní odd. - úřední hodiny během prázdnin

Vážené studentky, vážení studenti,

v období prázdnin je studijní oddělení otevřeno vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.00 hod.

 

 

05.07.16