Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Harmonogram SZZ červen 2017

Vážené studentky, vážení studenti, 

v příloze této aktuality naleznete  harmonogram  SZZ v červnu.

Prosíme, abyste se dostavili vždy min. 15 minut před časem uvedeným pro Vaši skupinu. První skupina začíná v 9:00 hod., druhá skupina začíná ve 12:30 hod. 

Obhajoby a předmětové zkoušky proběhnou v jeden den.

Přejeme hodně štěstí!

* Změny v harmonogramu jsou vyhrazeny.

22.05.17


Přihláška SSZ září 2017

Vážené studentky, vážení studenti, 

prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce, která proběhne v září 2017 (5.-7.9.2017). Přihlášení proveďte do 23.6.2017.

Upozorňuji, že podmínkou pro připuštění k vykonání SZZ je mimo jiné:

1. odevzdání BP v tištěné (1x pevná vazba, 1x kroužková vazba) i elektronické podobě do 23.6.2017 včetně výsledku z odevzdej.cz (vytištěná 1. strana s celkovou podobností);

2. před odevzdáním BP do IS/STAG vyplnit metadata v ČJ i AJ: název práce, anotace, klíčová slova, rozsah (včetně počtu znaků), přílohy (Moje studium, Kvalifikační práce, DOPLNIT údaje) - bez vyplnění není možné práci odevzdat!

3. splnění všech studijních povinností do 24.6.2017;

4. úhrada všech poplatků spojených se studiem

Upozorňujeme, že zadání již do BP nevkládáte.

Na základě vyplnění přihlášky budete vyzváni e-maielm (dne 26.6.2017) k úhradě poplatku za SZZ a promoce (700,- Kč). 

 

10.05.17