Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Aktuality (S054)

Pokyny pro odevzdání BP na SZZ červen 2018

Milé studentky, milí studenti,

k odevzdání BP k SZZ na červen 2018 je nutné:

-  BP odevzdat do 27. 4. 2018 (poštou nebo osobně na studijní oddělení v době úředních hodin)

- je možné si podat žádost o odložení odevzdání BP o 15 dnů (do 14.5.2018)

  • žádost viz sdílené dokumenty v IS Stag
  • poplatek 1500Kč
  • žádost je nutné podat (zaslat scanem) a uhradit (v případě bankovního převodu zaslat potvrzení o provedené platbě) do 27. 4. 2018

- do data odevzdání je nutné: 

  • BP nahrát do IS Stag
  • vyplnit v IS Stag povinné informace (literatura, anotace?)
  • zadat BP do systému ?Odevzdej? a výsledek srovnání volně vložit do vytištěné BP
  • BP odevzdat 2x (1x v pevné vazbě - např. tm.modrý obal se stříbrným písmem, 1x stačí např. v kroužkové vazbě)
  • tisk BP je jednostranný
  • zadání BP se nevkládá
  • CD se neodevzdává 

 

Více informací je ve Směrnici pro psaní bakalářských prací a dalších dokumentech k BP ve sdílených dokumentech na IS Stag. 

 

V případě dalších dotazů kontaktujte studijní oddělení.

 

17.04.18


Přihláška SZZ červen 2018

Milí studenti,

na SZZ v červnu 2018 se můžete přihlásit zde do 27.4.2018.

Připomínám, že:

- splnění všech studijních povinností je do 27.5.2018

- termín odevzdání bakalářské práce je do 27.4.2018

- státní závěrečné zkoušky se konají od 12.6.2018 (přesný rozpis bude k dispozici v aktualitách IS Stag s dostatečným předstihem)

- po ukončení přihlášek na SZZ budete emailem vyzvání k úhradě poplatku za SZZ.

 

V případě dotazů kontaktujte studijní oddělení.


 

04.04.18